קו ברשת - עיתון האוניברסיטה העברית בירושלים קו ברשת - עיתון האוניברסיטה העברית בירושלים
כסלו תשע"א נובמבר 2010
האוניברסיטה העברית בירושלים  |  צור קשר  |  ארכיון
המדען שפיצח את סוד הקנאביס
חדשות
23 אלף סטודנטים התחילו את לימודיהם
מענקי מחקר מהאיחוד האירופי בסך 12 מיליון אירו לחוקרים צעירים מצטיינים
מרכז מלטון מכשיר מנהלי בתי ספר מרוסיה וממזרח אירופה
74 אחוזים מהסטודנטים מביעים שביעות רצון גבוהה מהלימודים באוניברסיטה
מתמטיקאי ממכון איינשטיין יישא את הרצאות הכבוד בכינוס האיגוד האמריקני
במחקר
נחשף תא תיאטרון מלכותי בהרודיון
חיידקים דבוקים אינם טובים
נמצאו חלקיקי ננו דמויי מגן דוד
יומן אירועים
פתיחה סטודנטיאלית לשנת הלימודים
פסטיבל בגן הבוטני
סטודנטים מצלמים
20 שנה לחידוש הקשרים בין ישראל לרוסיה
זווית אישית
ליפול על גן עדן - שיחה אישית עם יוסקה גוטליב
זרקור על יחידה
אוצרות של תרבות חומרית ורוחנית
סטודנטים
פרויקט הלביא - פרויקט סוציו-רפואי
העלאות
מינויים חדשים
זר ברכות
ספרים
לזכרם
 
עקבו אחרינו: YouTube twitter Facebook
ספרים

 

  תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל
מאז העלייה הראשונה
(כרך ז') מדינת ישראל-העשור הראשון
עורך משה ליסק
מוסד ביאליק ירושלים
הכרך האחרון בסדרה דן בשנות הבראשית של ישראל הריבונית - עשור רווי פעילות ותהפוכות שתחילתו סמוך להכרזת עצמאות המדינה וסופו במלחמת סיני, 1956. בספר נידונים הנושאים המרכזיים שהעסיקו את מנהיגי המדינה ואת היישוב בשנים אלה: מלחמת העצמאות כמלחמת קיום; ימי הבראשית של המשק והכלכלה הישראלית; ממשטר של קיצוב עד פריצת הדרך לקראת צמיחה כלכלית; המערך הפוליטי והתרבות הפוליטית בשנות החמישים, כולל הסכמי שביתת הנשק שטרם היו להסכמי שלום וקליטת העלייה הגדולה שהייתה האתגר הגדול ביותר בתקופה זו.
 

גן בעדן מקדם
מסורת גן עדן בישראל ובעמים
סכוליון - מרכז מחקר רב-תחומי בלימודי יהדות
הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית בירושלים
הספר מוקדש לעיון מחקרי רחב בהקשריו השונים של גן עדן במסורות דתיות ותרבותיות שונות מן העת העתיקה ועד ימינו. הסיפור המקראי המספר על "גן בעדן מקדם" (בראשית ב, ח - ג, כד) הוא המקום שבו מתחילה העלילה האנושית ובו מוגדרים מושגי היסוד שלה. גן העדן, מקום ההתוודעות הראשוני בין אל בורא ומצווה לאדם נברא ומצוּוה, ומקום המעבר מטבע לתרבות, נתפס במהלך הדורות כאתר מקודש המצוי מעבר לגבולות הזמן והמקום, הקשור לעברו של המין האנושי המתפרש מחדש כל העת ולכיסופיו בדבר העתיד המיוחל, המשתנים אף הם עם חלוף העתים.
http://www.magnespress.co.il/website/index.asp?category=231&id=3320

  Microbial Mats
Modern and Ancient Microorganisms
In Startified Systems
עורכים יוסף זקבך ואהרון אורן
Springer
הספר מכיל מידע מעודכן על מחצלות מיקרובים, כולל מאובנים ומערכות מודרניות שנחקרו בסביבה ימית ובאזורים יבשתיים. בשכבת המיקרובים קיימות קבוצות שונות של תאים המייצגים ציאנובקטריות, פוטוטרופיים אוקריוטיים, יצורים הטרוטרופיים אירוביים ותאים נוספים. מרכיבים אלה מייצגים דגמים מושלמים של תהליכים ביו-גאוכימיים שבהם מיקרואורגניזמים שונים משתפים פעולה ומגיבים בדרכים מורכבות וגם בתנאים קיצוניים. מערכות אלה הן גם דגמים לסטרומטוליטים מהתקופה הטרום-קמבריאנית, וייתכן שהצורות בנות זמננו מרמזות על תהליכים שהתרחשו על כדור הארץ בעידן התפוצה של הפרוקריאוטים.
  Plurality and Citizenship In Israel
Moving beyong the Jewish/Palestinian civil divide
עורכים דן אבנון ויותם בנזימן
Routledge
שנים-עשר המאמרים המתפרסמים כאן לראשונה בוחנים רבות מנקודות המחלוקת שבין יהודים לבין ערבים-פלסטינים בחברה הישראלית: אפליה בסוגיות של השתייכות אזרחית, של חלוקת קרקעות ושל שירותים ציבוריים; הגנה בלתי מספקת של זכויות המיעוט על ידי מערכת המשפט; חוסר שוויון בחובות; חוסר שוויון בהזדמנויות כלכליות. המאמרים מציעים עקרונות שיש להם תוקף גם מעבר למקרה הישראלי לבדו.
 

Modes of Educational Translation
עורכים יונתן כהן ואלי הולצר
הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס
האוניברסיטה העברית בירושלים
המאמרים בכרך זה (כרך י"ג בסדרה עיונים בחינוך היהודי) הם פרי עטם של חוקרים, הוגים ומחנכים מובחרים ממכון מנדל ומהמרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון באוניברסיטה העברית. הכותבים נפגשו בסדירות במשך יותר משנתיים כדי להעמיק בסוגיית ה'תרגום' החינוכי ממקורות 'חיצוניים' - שיטות פילוסופיות או מושגים פילוסופיים, יסודות שמקורם במסורת המחשבה היהודית או חזונות תרבותיים שונים - להקשרים חינוכיים שונים, וכן לדון באפשרות המעבר מעיסוק בפרויקטים או בפרקטיקות חינוכיות ידועות אל ההנחות הפילוסופיות העומדות ביסודם.
http://www.magnespress.co.il/website/index.asp?id=3103

 

 

PERSPECTIVES
Revue de l'Université hébraique de Jérusalem
Numéro 17, 2010
עורכת פרננד ברטפלד
הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס האוניברסיטה העברית
במלאות מאה וחמישים שנה להולדתו של תיאודור הרצל הקדיש לו כתב העת 'פרספקטיב' גיליון מיוחד. שאלות רבות נשאלו: כיצד הפך אדם שהיה כה מעורה בחברה הווינאית ובתרבותה לחוזה ולמכונן של מדינה יהודית? כיצד עבר איש יצירתי זה, שזמן רב ביקש להגשים את שאיפותיו הספרותיות, לעיסוק עיקש בשאיפה אחת ויחידה: להעניק מדינה ליהודים? האם היה לפרשת דרייפוס התפקיד המכריע שמקובל לייחס לה? מקריאה בגיליון נראה כי הרעיון הזה נתון במחלוקת ואף מופרך. מה היו הסיבות האחרות? סברנו כי לכור ההיתוך הווינאי היה תפקיד חשוב. כיצד? עם השאלות האלה מתמודדים המאמרים בגיליון שלפנינו.
http://www.magnespress.co.il/website/index.asp?id=3328

  מחקרים בלשון חכמים (א-ב)
משה בר-אשר
מוסד ביאליק ירושלים
באסופה זו שלושים ואחד מאמרים שפורסמו בחקר לשון חז"ל במשך כארבעים שנה. המאמרים שפורסמו בבמות שונות עודכנו ונוספו להם מבואות, מפתחות מפורטים וביבליוגרפיה נרחבת. העיונים המוצעים בשני כרכי האסופה מוגשים בשישה שערים ועוסקים ביחס בין לשון חכמים ללשון המקרא וסוגיית הטיפוסים של לשון המשנה; עיונים במסורותיהם של כתבי יד המשנה ושל חיבורים אחרים של ספרות התנאים: התוספתא ומדרשי ההלכה. בין פרקי הלשון תיאורים של דרכי כתיב וניקודים, בירורים בתורת ההגה ופרקים בתצורת הפועל ובתצורת השם.
  רש"י כפרשן וכבלשן
תפיסות תחביריות בפירוש רש"י לתורה
חנוך גמליאל
מרכז בן יהודה לחקר תולדות העברית, האוניברסיטה העברית בירושלים
מוסד ביאליק ירושלים
הספר מציג לראשונה את שיטתו הבלשנית של רש"י כפי שהיא באה לידי ביטוי בפירושו לתורה. הדעה המקובלת הייתה שרש"י לא היה מדקדק ולכן אין למצוא אצלו גישה בלשנית. המחקר הנוכחי מפריך דעה זו וחושף בצורה משכנעת את שיטתו הבלשנית על בסיס ניתוח מקיף ומעמיק של פירושו לתורה. הוא מראה שאכן הייתה לרש"י משנה סדורה ומגובשת בתחומים רבים ומרכזיים של העיון התחבירי. חידוש גדול המתברר במחקר זה הוא שלשיטתו הבלשנית של רש"י היה משקל נכבד בעבודתו הפרשנית.
דור דור ופרשניו
אסופת מחקרים בפרשנות המקרא
שרה יפת
מוסד ביאליק ירושלים
אסופה זו כוללת מחקרים בתחום פרשנות המקרא ובמיוחד פרשנות הפשט היהודית בימי הביניים, שהגיעה לשיא פריחתה ביצירתם של פרשני צפון צרפת במאות האחת-עשרה עד שלוש-עשרה. המחקרים מיוסדים על הכרה מעמיקה ורבת פנים של עולמם החברתי והאינטלקטואלי של הפרשנים לדורותיהם, ושל ההקשרים ההיסטוריים שבמסגרתם פעלו. מן האסופה עולה דיוקן מורכב ומרתק של יצירה רוחנית רבת פנים שתפסה מקום מרכזי בתולדות היצירה היהודית ושל תפקידה הרוחני והחברתי בהוויה היהודית.
 

מסורות (ט"ו)
מחקרים במסורות הלשון ובלשונות היהודים (ט"ו)
עורכים דוד מ' בוניס ועפרה תירוש-בקר
המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם
המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל
המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, האוניברסיטה העברית בירושלים
בכרך זה אחד-עשר מאמרים, העוסקים במגוון לשונות: ערבית יהודית לתקופותיה (משה בר-אשר, ז'ולייט חסין, ג'פרי כאן, יוסף תדגי), צרפתית יהודית ופרובנסלית יהודית (הגר בן ציון, סימון מרג'ן-אוחנא), ספרדית יהודית (אורה רודריג-שוורצולד), איטלקית יהודית (מיכאל ריז'יק), יידיש (דלית אסולין) וארמית יהודית חדשה (חזי מוצפי). עוד בחוברת מאמר הדן בתופעה לשונית המשותפת ללשונות יהודים שונות (סיריל אסלנוב).
http://www.magnespress.co.il/website/index.asp?id=3328


 

חזרה למהדורה המלאה

קו ברשת - ידיעון האוניברסיטה העברית בירושלים
עורכת אחראית: אורית סוליציאנו, דוברת האוניברסיטה   |   עורך ומפיק: אמיר בר-קול
בהוצאת המחלקה לדוברות, האוניברסיטה העברית בירושלים   |   טלפון: 02-5882812   |   פקס: 02-5880058
דוא"ל: amirbark@savion.huji.ac.il